Как да премерим врата хармоника с горна и долна релса


1. Как да определим Ширината - премерете точно ширината на светлия отвор (или разстоянието между двете стени) в горната част.
2. Как да определим Височината –премерете точно височината в лявата и дясната част на светлия отвор от горния край на светлия отвор до мястото до което искате да стига долната релса, и вземете по-малката стойност.
Един от вариантите за монтаж на този модел е вкопаване на долната релса до нивото на пода. При такъв монтаж имайте предвид, че височината на долната релса е 2.5 см.
Забележка: Монтажът на врата хармоника може да се извъши само в правилно оформен правоъгълен отвор (с нивелирани стени и таван).

Този модел врата хармоника изисква прецизност и спазване на размерите до милиметър. Не препоръчваме да се монтира от непрофесионалист!