Как да премерим Плисе щори


Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото).
Това е начина на монтаж, който е препоръчителен за монтаж на този модел щори. Не се препоръчва за монтаж върху "плитки" стъклодържачи
!

1. Как да определим Ширината - премерете точно ширината на стъклото в горната, средната и долната част на прозореца с точност до мм и вземете най-малката от трите стойности.
2. Как да определим Височината - премерете точно височината на стъклото в лявата и дясната част на прозореца с точност до мм и вземете по-малката стойност.
3. Управление на щората - определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението). Препоръчително е управлението да е от страната на пантите.
 

 

 

 

 

 

Монтаж със застъпване на дограмата

1. Как да определим Ширината - премерете точно ширината на стъклото в горната, средната и долната част на прозореца с точност до мм, вземете най-голямата от трите стойности и добавете поне 2 см.
2. Как да определим Височината - премерете точно височината на стъклото в лявата и дясната част на прозореца с точност до мм, вземете по-голямата стойност и добавете 2 см.
3. Управление на щората - определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението). Препоръчително е управлението да е от страната на пантите.

 

 

 

 

 

Монтаж пред прозореца

1. Как да определим Ширината - премерете точно ширината на прозореца в горната и долната част, вземете по-голямата стойност и добавете от 3 до 7 см от всяка страна.
2. Как да определим Височината - премерете височината от мястото където ще монтирате горния профил на щората до подпрозоречната дъска и намалете с 2 см. Ако няма подпрозоречна дъска премерете до мястото до където искате да се спуска щората.
3. Управление на щората - определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението). Препоръчително е управлението да е от страната на пантите.